Ajalugu

Allikas :)

http://web.archive.org/web/20080509160551/http://www.zone.ee/vandramuusikakool/ajalugu.php

M. Lüdigi nimeline Vändra Muusikakool (esialgse nimetusega Vändra Laste-Muusikakool) alustas tegevust 6. septembril 1962.a. Oma maja puudumisel kasutati Vändra Rajooni Kultuurimaja ja Vändra Rajooni Parteikomitee ruume. Tööd alustati neljal erialal: klaver, akordion, viiul, trompet. Vastu võeti 62 õpilast. Kooli direktoriks määrati Astrid Järvesalu (Renn), kes jäi sellele kohale paljudeks aastateks. Õpetajatena asusid tööle Erna Michelis, Arnold Michelis, Martin Nõmtak, Aksel Andrekson, Helgi Sildever.
1964.a sai muusikakool oma kasutusse praeguse maja. Samal aastal avati Tootsis Vändra Laste-Muusikakooli filiaal.
1980.a anti koolile tuntud helilooja Mihkel Lüdigi nimi. Samas tähistati ka M.Lüdigi 100.sünniaastapäeva ja koolis avati tema memoriaaltuba. Koolile sai traditsiooniks M.Lüdigi tähtpäevade puhul külastada tema leske Olga Lüdigit.
1985.a alustas tööd tänaseni tegutsev vanamuusikaansambel “Euterpe” õpetaja Luule Põdra juhendamisel.
1987.a sai kooli direktoriks Arne Põder, kes seni oli olnud koolis puhkpilliõpetaja. 1989.a loodi tema eestvedamisel ja Aksel Andreksoni juhendamisel õpetajate instrumentaalansambel “Salong”, kes on tänaseni säilitanud omanäolisuse ja populaarsuse. Esinetud on nii Vändras, Pärnus, mitmeis paigus üle Eesti, Lätis ja Soomes.
1995.a sügisel alustasime esmakordselt täiskasvanute koolitusega – õppima asus 5 julget.
1998.a sai kooli direktoriks senine solfedþo õpetaja Imbi Orav.

AD 1962